fbpx

Login

BÆREKRAFT

Hvad er Bærekraft?

Bærekraft er vores videnslab, hvor vi producerer værktøjer og samler på gode idéer til, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed

Hvorfor Bærekraft?
Bærekraft er det norske begreb for bæredygtighed, og det antyder meget fint den bevægelse, der sker, når man vælger at gøre noget og handle på det. Det kræver en større kraft at handle på bæredygtighed, og kraften bliver endnu større, når man tør erkende, at man er afhængig af relationer på tværs for at lykkes.

Visualizers

Certificeringer

Vi giver jer overblik over en række certificeringer og mærkninger, og hvad de hver især repræsenterer. Vi formidler, hvad I kan mærke med den enkelte ordning og giver et kort overblik over, hvordan selve mærknings- og certificeringsprocessen fungerer.
Alt sammen godkendt af organisationerne bag de enkelte ordninger.

Læs mere om de enkelte standarder, som vi har arbejdet med her:

De 9 Væredygtighedsmål

Væredygtighed handler om at rodfæste den bæredygtige omstilling, der hvor den må have sit udgangspunkt – i hvert menneskes indre.

Et af de steder, der beskæftiger sig med dette er Center for Væredygtighed, og de har blandt andre ting udviklet de 9 Væredygtighedsmål som et supplement til FN’s Verdensmål,

Vi citerer her fra Center for Væredygtighed:

Med Væredygtigheden kan vi arbejde med de dybereliggende aspekter i den indre menneskelige omstilling, der nødvendigvis må gå hånd i hånd med den ydre omstilling. Målet er så at sige at skabe en Væredygtighedsbevægelse for at sikre en mere sammenhængende verden baseret på menneskelig vækst.”

Læs mere om og fra Center for Væredygtighed her:

Artikler

Her kan I læse et udpluk af de artikler, vi har skrevet.
Vi håber, at de kan inspirere jeres arbejde med bæredygtighed.

Står frygten for greenwashing i vejen for den bæredygtige omstilling?

SMV og bæredygtighed - vær ambitiøs og strategisk, men spring lange afgrænsede strategiprocesser over

CSR - Hvordan batter det mest?

Når VI bliver til bæredygtighed

Må bæredygtighed koste noget?

Ligestilling bidrager til social bæredygtighed og økonomisk vækst.

Fem benspænd udfordrer den grønne omstilling.

Hvordan dokumenterer man bæredygtighed?

Vi støtter Grøn Grundlov

Om Grøn Grundlov

Grundloven er ikke ændret siden 1953, og der må siges at være sket meget siden da. Tiden er nu inde til at opdatere Grundloven til samtiden, ved at implementere grønne rettigheder.

Over 150 lande har allerede grønne forfatninger. Studier har vist, at en Grøn Grundlov rent faktisk gør en forskel – der er påvist en 15% forbedring af miljøet i lande med grønne forfatninger.

Vi ser det som vores pligt over for kommende generationer at sikre, at miljøet, naturen og klimaet gives videre i en ordentlig stand. Regeringer, folketing og folkestemninger kommer og går, men vores ansvar for fremtiden er for evigt.

Derfor støtter Voresbæredygtighed.dk op om Grøn Grundlov. Læs mere her: 

Følg os på Linkedin

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

VoresBæredygtighed

Vi beretter om nyeste tendenser indenfor bæredygtighed, bringer artikler fra egen hånd og fortæller historier om bæredygtig udvikling i praksis. ​