fbpx

Login

CERTIFICERINGER

Certificeringer og Mærkninger

Her finder I et overblik over de mange mærkninger og certificeringer, der er inden for bæredygtighed. Certificeringer kan være en jungle at finde rundt i, og vores ambition er, at være det landkort jeres virksomhed skal bruge for at finde rundt.

Al information er indhentet og godkendt af de enkelte ordninger, med Voresbæredygtighed.dk som afsender på informationen. 

 

Du skal være logget ind for at se dette indhold.

Allerede medlem? Log ind her.

Hvad er forskellen?

Mærkninger

En mærkningsordning er kendetegnet som producentens erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. Mærkning er ikke en certificering eller en godkendelse, men et mærke angiver, at man overholder visse krav til bl.a. sikkerhed, sundhed og miljø inden for det pågældende produktområde. Hos mærkninger ser man primært, at producenterne og virksomhederne selv har ansvar for at overholde kriterierne til en mærkningsordning, og dermed holde sig ajour med de løbende reguleringer der er at finde i hos den specifikke mærkningsordning. 

Certificeringer

En certificeringsordning bearbejder en skarp opstilling af kriterier, der skal opretholdes af virksomheden i hele organisationen fra produktion til salg. Det er standarder der kræver godkendelse og som sætter strenge krav til produktion af forskellig karakter. Der er tale om en ordning, hvor der kræver skarp monitorering af de forhold der sættes kriterier til. Der kan eksempelvis stilles kriterier til følgende forhold: økologi, arbejdsforhold, andre sociale forhold, miljøkriterier, miljø system, energitiltag, kemikalieregulering, spildevandsrensning, sundhed af slutproduktet, kvalitetskrav. En certificering er en længerevarende proces der kræver tredjepartsgodkendelse.

Cradle2Cradle
FSC_Logo_R_RGB white-background

Om mærkningen

Nøglehulsmærket er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris officielle ernæringsmærke etableret i 2009 med egen lovbekendtgørelse. Mærket er tiltænkt at gøre det enkelt for forbrugere og borgere at træffe et sundere valg i indkøbssituationen.

Fødevarer med Nøglehulsmærket lever op til et eller flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre og gør det nemmere at leve efter de officielle kostråd. Det findes i både grønt og sort, dog er der ingen forskel i brugen af farverne, men det er et registreret varemærke, hvilket betyder at der er krav til mærkets udseende.

Hvad kan mærkes?

Fødevarer som mælk, yoghurt, olie, fisk, kylling, frugt, bær, grøntsager, brød, mysli, pasta, mel og færdigretter.

Proces

Det er producenten af det pågældende produkt, der har ansvaret for, at reglerne overholdes. På Retsinformation kan man finde frem til bekendtgørelsen og vejledningen for Nøglehulsmærket, som er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Overordnet er kriterierne fastsat ud fra, hvad der er relevant for den enkelte fødevaregruppe, og ud fra fødevaregruppens betydning for kosten. Der er eksempelvis kriterier for følgende: højeste mængde af fedt, salt, sukker, og mættede fedtsyrer, samt mindste mængde af kostfibre og fuldkorn. Alle steder, hvor der i vejledningen er henvist til en fødevaregruppe, skal alle kriterierne for gruppen være overholdt, hvis Nøglehullet anvendes. Det er vigtigt, at producenten sætter sig ind i kriterierne, og sørger for, at de er overholdt.

Om certificeringen

Mærket er et internationalt mærke for fair trade, hvilket betyder retfærdig handel. Ideen bag mærket er, at de, der producerer varen, er sikret bedre priser, gode arbejdsforhold og vilkår blandt verden fattigste. Helt konkret har mærknings- ordningen forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet. Det er FLOCERT som står for den uafhængige certificering af producenter og virksomheder efter Fairtrades standarder, og de er ISO17065-akkrediteret, hvilket er den førende kvalitets- standard for certificeringsorganisationer.

Hvad kan certificeres?

Varer som kakao, kaffe, bananer og tøj, der er handlet og produceret jf. Fairtrades standarder kan få Fairtrade mærket.

Proces

Man indsender en digital ansøgningsblanket, hvorefter man får en fysisk auditering af de produkter der skal certificeres. Efter vellykket auditering og godkendelse af certificering, starter en treårig certificerings cyklus. I løbet af denne tid vil der forekomme nogle kontrolbesøg udført af FLOCERT. Kontrollen baseres på overvågning af rutine data, modtagne og indbetalte beløb og hele organisationens opsætning. Udover almindelige kontrolbesøg kan FLOCERT udføre uanmeldte besøg, hvis der er indikationer på yderligere risici. I slutningen af den treårige periode vil der gennemføres en fornyelsesauditering som også udstedes af FLOCERT for at kunne få udstedt et nyt certifikat, og sådan fortsætter det på en treårig periode ad gangen.

Om mærkningen

EKOenergy-mærket blev etableret i Finland i 2013, som et initiativ fra den finske naturbeskyttelsesforening. Det er støttet af et internationalt netværk af ngo’er. EKOenergy er et globalt non-profit miljømærke for vedvarende energi (vedvarende el, gas og varme). Mærket garanterer forbrugerne, at deres energi kommer fra vedvarende energianlæg, der opfylder bæredygtighedskriterier godkendt af miljøorganisationer. F.eks. vindkraft fra møller uden for vigtige fugleområder eller vandkraft fra anlæg med funktionelle fiskepassager. Forbrugere af EKOenergy-mærket energi bidrager også til yderligere klimaindsats. For hver MWh EKOenergy går 0,10 € til vedvarende energiprojekter i udviklingslande, og forbrugere af EKOenergy støtter også internationale kampagner for at fremme vedvarende energi.

Miljømærket er et værktøj til at bidrage til flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling (som bekræftet i en publikation fra UN DESA). Standarder som Greenhouse Gas Protocol, Svanen (Svanen) og LEED samt organisationer som CDP og RE100 kalder EKOenergy for en god løsning for virksomheder, der ønsker at tage et ekstra skridt.

Hvad kan mærkes?

EKOenergy er et miljømærke for:

  • bæredygtigt produceret vedvarende elektricitet (som vind, sol, geotermisk energi, vandkraft, havenergi og bioenergi)
  • vedvarende gas (gas fra bioenergi og gas fra forgasning af vedvarende elektricitet).
  • vedvarende varme.


Logoet er altid knyttet til en forbrugt MWh energi, aldrig til en virksomhed eller en produktionsinstallation.

Proces

Kriterier for certificering er angivet af EKOenergy. Opfylder man disse kan man efterfølgende udfylde en licensaftale og indsende den. Denne aftale vil vurderes og energitjenesteudbyderen en revidering fra EKOenergy om validiteten af den vedvarende energikilde. Lever man op til kriterierne får man lov til at benytte mærket i markedsføring. En gang om året tilrettelægges der fra EKOenergy en revision af udbyderen. Her vurderes alle de data der tidligere er kontrolleret eller certificeret af offentlige myndigheder eller pålidelige tredjepartscertificeringer – da EKOenergy ikke selv foretager fysisk revidering og indsamling af data, men baserer det på valid data fra en tredjepartscertificering.

Om certificeringen

Den Blå Krans  og Asthma Allergy Nordic er to allergimærker etableret i 1976, der har til formål at gøre det lettere og mere tilgængeligt at vælge allergivenlige produkter. Det hjælper de forbrugere der ønsker at forebygge allergi, og så hjælper det de mennesker der allerede har allergi. Mærket er drevet af patientforeningen Astma-Allergi Danmark, og selve mærket hver enkelt produkt ift. dets allergirisiko til forbrugere og patienter, for at nedbringe hudlidelser.

De har opstillet kriterier inden for alle produkttyper, herunder bl.a. vaske- og rengøringsprodukter. Godkendelse til certificeringen er baseret på en helhedsvurdering af produktets recept af indholdsstoffer og sammensætning med betydning for allergi. 

Hvad kan certificeres?

Plejeprodukter, makeup, vaske- og rengøringsmidler, hygiejne- og tissue produkter, maling og dyner. For Asthma Allergy Nordic også luftrensere.

Proces

Processen er opdelt i tre dele: ansøgning, produktvurdering og godkendelse. I selve ansøgningen skal man udfylde et produktskema samt indsende relevant dokumentation på bl.a. recept. Her skal man tillægge noget tid til at opsøge og angive fuld information om produktformuleringen, altså alle stoffer i alle materialerne, og eventuelle illustrationer til udseendet og opsætning af produktet.

Herefter er vurderingstiden et par uger til enklere ansøgninger, som produkter for personlig pleje, men kan tage længere tid til mere komplekse ansøgninger såsom bleer. Det er svært at estimere og den dialog tager ordningen med potentielle ansøgere. Det der ofte tager tid er, at virksomheden skal indhente data fra sine leverandører og underleverandører. Herefter kan produktet vurderes og eventuelt godkendes til certificeringen.

Om certificeringen

AllergyCertified er etableret i 2014 og arbejder med at nedbringe kontaktallergi over hele verden. Det er et dansk mærke med et mål om at blive internationalt anerkendt. Certificeringen vurderer alt indhold af et produkts allergener og mindsker sandsynligheden for at få allergi ved hudkontakt med produktet.

Godkendelse baserer sig både på nogle faste kriterier, men også en klinisk vurdering af produktet i form af indholdet af ingredienser, koncentrationer og urenheder i råvarerne.

Mærket er relativt nyt men arbejder med et specifikt mål om at nedbringe allergi internationalt. Derfor har de opbygget mærket udelukkende omkring gennemsigtighed af deres arbejde, og offentliggørelse af de produkter der testes for og hvordan de bliver testet. 

Hvad kan certificeres?

Cremer, neglelak, makeup, shampoo, tekstilvask, opvaskemidler, maling, briller, hygiejneprodukter, tøj, legetøj og andre produkter der indeholder kemiske ingredienser, som kan komme i berøring med huden. 

Proces

Første led i processen består i at udfylde ansøgningsformular, hvori man også skal angive det/de produkter der skal certificeres. For at blive certificeret skal produkterne risikovurderes. Til det skal der bruges alle tilgængelige oplysninger om 100% sammensætning af de anvendte råvarer og urenheder i produkterne, som skal vedhæftes i ansøgning. Herefter kan der forekomme krav om laboratorietest hvis produktet indeholder stoffer der kan afgive eksempelvis nikkel, kobolt, formaldehyd mm.

Hvis man har spørgsmål til certificeringsprocessen eller kriterierne for godkendelse kan man kontakte allergimærkets toksikolog direkte.

Certificeringen gælder indtil kontrakten opsiges af enten kunden eller AllergyCertified, som også laver løbende stikprøvekontrol med de certificerede produkter og holder løbende øje med de stoffer som tillades, såfremt der kommer ny viden om stoffet, kontaktes kunden.

Om certificeringen

B Corp står for Benefit Corporation og er etableret i USA i 2006. Det er en global bevægelse for alle typer af virksomheder, der med titlen B Corp ønsker at arbejde mere bæredygtigt og skabe succes inden for sociale forandringer, miljømæssige præstationer, gennemsigtighed og ansvarlighed.

De tror overordnet set på et godt selskab og en tro på, at virksomheder er den mest kraftfulde drivkraft til at skabe forandring i verden. Kun få danske virksomheder er i dag B Corp certificeret, og omfatter hele virksomhedens bidrag til bæredygtig omstilling, og derfor ikke udelukkende som enkelt produktlinje for den enkelte virksomhed.

Hvad kan certificeres?

Alle typer virksomheder og deres forretningsområder. I Danmark er flere af dem virksomheder der fremstiller modetøj, møbler, fødevarer, rådgivning, digitale løsninger og undervisning.

Proces

Længden af certificeringsprocessen varierer baseret på en virksomheds størrelse og kompleksitet. Selve verifikationsprocessen for at færdiggøre en virksomheds egnethed til certificeringen, tager typisk mellem et par uger til et par måneder.

Store multinationale virksomheder eller virksomheder med mange beslægtede enheder bør forvente en længere proces. 

Om mærkningen

Bedre Dyrevelfærd mærke er etableret i Danmark i 2017. Det er et mærke med statsgodkendt kontrol, som er udviklet i samarbejde med dyreværnsorganisationer, producenter, slagterier og detailhandel. Mærket har til formål at skabe bedre velfærd for danske produktionsdyr, og har krav til dyrevelfærd som ligger ud over dansk og europæisk lovgivning. Mærket består af et niveausystem med 1-3 hjerter med stigende krav til velfærden.

Hvad kan mærkes?

Kød fra grise, slagtekyllinger, kalve og okse samt mejeriprodukter.

Proces

Ansøgning om brug af mærket sker til Fødevarestyrelsen. Inden fuldendt godkendelse skal producenterne etablere et egenkontrolprogram og gennemføre egenkontrol. Som led i egenkontrollen skal eventuelle afvigelser i relation og korrigerende handlinger dokumenteres skriftligt. Der må først endeligt leveres under Dyrevelfærdsmærket, når et inspektionsorgan eller Fødevarestyrelsen har attesteret, at virksomheden opfylder de relevante krav.

Om certificeringen

BIO er det officielle tyske økologimærke, som det tyske fødevareministerium står bag og etablerede i 2001. Mærket er baseret på selve EUs Økologiforordning.

Med mærket er man sikret, at produktet man køber overholder EU-regler for økologiske fødevarer. Selve certificeringen og kontrollen af mærket er uddelegeret til private certificeringsorganisationer, og det kan anvendes på alle økologiske fødevarer – også fra udlandet når kontrollen er foretaget i Tyskland.

Hvad kan certificeres?

Landbrugsprodukter, heriblandt kød, mælkeprodukter, æg, kornprodukter, brød, morgenmadsprodukter, grøntsager, frugt, bær og honning.

Proces

Det fremgår ikke hvor længe certificeringsprocessen tager fra ansøgning til godkendt certificering. Der er dog forskel på processen, afhængigt af om man er producent, om der er tale om et specifikt produkt, om man er importør eller om man arbejder med forplejning.

Brugen af miljømærket fordrer lovgivning om underretningsforpligtelse til organisationen, samtidig være i overensstemmelse med gældende EU lovgivning. Processen kan tage ekstra tid hvis man har produkter der skal testes ved indsendelse af prøve.

Om certificeringen

Cradle to Cradle Certified® er en international tredjepartsverificeret produktcertificering, der bygger på et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. Ved en Cradle to Cradle certificering vurderes produkt/produktgruppe og fremstillingsproces inden for fem kategorier med krav til sundhed, cirkulær økonomi, klima, miljø og social retfærdighed.Produkter kan mærkes på fire niveauer: Bronze, Sølv, Guld og Platin, og producenten er forpligtet til at dokumentere forbedringer ved at recertificere hvert andet år.  

Hvad kan certificeres?

Næsten alle typer non-food produkter som legetøj, boligartikler, møbler, tryksager, rengøringsmidler, tekstiler, byggematerialer, råmaterialer, kemikalier og emballager. 

Proces

Man skal sætte tid af til at indsamle data og dokumentation om produktet og produktionsprocesser fra underleverandører, produktionsted(er) og egen database. Indsamling af materialedata fra underleverandører foretages normalt af den akkrediterede assessor. Den samlede certificeringsproces tager nogle måneder afhængigt af, hvor komplekst produktet og forsyningskæden er, og hvor længe eventuelle underleverandører er om at svare. Assessoren skal besøge produktionsstedet for at gennemgå fremstillingsprocessen.  Ved re-certificering hvert andet år opdateres data, og der evalueres på fremskridt og optimeringsstrategier for produktet.

Om certificeringen

DS står for Dansk Standard. Standarden DS 49001 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar – Kravbeskrivelse blev udgivet i 2011, og bygger på den internationale standard ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar. DS 49001 er den danske certificérbare pendant til ISO 26000.

DS 49001 er en ledelsessystem-standard, som kan anvendes til at etablere en systematisk tilgang til arbejdet med CSR i virksomheden. DS 49001 kan give inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af virksomhedens indsats. Hvis man ønsker verifikation af dette, kan man vælge at blive certificeret af 3. part. En certificering betyder, at et uvildigt certificeringsorgan gennemgår virksomhedens processer og opfyldelse af kravene i standarden.

Der findes en række certificeringsorganisationer der tilbyder certificering efter standarden. DS 49001 stiller bl.a. krav om, at der arbejdes med CSR-politikker og mål, samt at der skal ske løbende forbedringer i virksomheden. Standarden understøtter desuden organisationens arbejde med FNs verdensmål. Se evt. Dansk Standards hjemmeside for yderligere informationer. Der er udarbejdet en gratis step-for-step guide til CSR, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Hvad kan certificeres?

Alle typer virksomheder og organisationer. 

Proces

Man køber standarderne på Dansk Standards hjemmeside. Ønsker man at blive certificeret efter DS 49001, kan man kontakte et certificeringsbureau. Dansk Standard er som organisation med til at etablere og vedligeholde standarderne, samt vejlede og konsultere virksomheder i at bruge standarden aktivt i virksomheden. Dansk Standard står ikke for selve certificeringen.

Om certificeringen

Demeter er en certificeringsordning etableret i 1928 som verdens første, og er et internationalt kontrolmærke for biodynamisk landbrug og forarbejdnings- og handels- virksomheder. Demeterreglerne stiller strengere krav til dyrkning og forarbejdning samt markedsføring end de økologiske regler, og kravene kontrolleres i Danmark af Demeterforbundet. Der er under certificeringsordningen to mærker; ’blomsten’ og handelsmærket, som kan anvendes af de landbrug, virksomheder og forhandlere, der er Demeter-godkendt, og må bruges i markedsføring af de produkter, der er godkendt. 

Demeter-godkendelse kan kun opnås, når de økologiske regler er opfyldt.

Hvad kan certificeres?

Alle typer råvarer til fødevarer og foderstoffer. Derudover kan forarbejdede produkter inden for fødevarer (f.eks. brød, saft, vin, mælkeprodukter, kødprodukter, babymad) samt tekstiler og produkter til personlig pleje også certificeres.

Proces

For landbrug tager det nogle år at konvertere fuldt ud til Demeter-status. Hvis bedriften har været certificeret økologisk i tre år eller mere, kan processen gøres kortere. For producenter af produkter kan konverteringen ske relativt hurtigt, når man kan dokumentere, at man har alle processerne på plads for at sikre adskillelse og sporbarhed samt råvarer og behandlingsmetoder, der opfylder Demeter-reglerne.

Om mærkningen

Det Økologiske Spisemærke er en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder, etableret i 2009. Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder der er registreret i Smiley-ordningen kan få Det Økologiske Spisemærke. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; bronze, sølv og guld, som viser hvor stor en procentdel af de indkøbte fødevarer der er økologiske i opdelingerne; 90-100% (guld), 60-90% (sølv) og 30-60% (bronze). 

Hvad kan mærkes?

Spisemærket kan anvendes af alle professionelle køkkener, herunder private samt offentlige restauranter, kantiner og køkkener, samt hoteller, kroer, daginstitutioner og cafeer.

Proces

Ansøgning foregår gennem en ansøgningsformular, hvor det kræver spisestedets fakturaer og opgørelser fra sine leverandører de tre sidste aktive måneder. Opgørelsen laves på baggrund af de indkøbte føde- og drikkevarer i køkkenet, derfor skal man udfylde et øko-regnskab så der kan udregnes en økologiprocent. Når alt til ansøgningen er udfyldt, går der nogle uger, inden det er blevet behandlet færdigt. Når man så har modtaget sin registrering som bruger af Det Økologisk Spisemærke, skal man løbende opgøre økologi-procenten minimum hver tredje måned. Fødevarekontrollen kommer ligeledes på tilsyn en gang om året ved et almindeligt kontrolbesøg .

Om certificeringen

DGNB er en bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder. Ordningen blev taget i brug i Tyskland i 2008, og er i 2013 tilpasset kommende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri. DGNB bygger på den tilgang til bæredygtighed, som blev lanceret med Brundtland-rapporten, hvor man ser på miljømæssig, økonomiskog social bæredygtighed.. Et centralst element i DGNB er livscyklusvurderinger (LCA), hvor man afdækker klima- og miljøpåvirkning i hele værdikæden fra råstofudvinding til nedrivning og bortskaffelse. Hele 49 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra sølv til platin niveau. Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for certificeringen i Danmark. 

Hvad kan certificeres?

Byggeprocesser der omfatter projekter som nye bygninger og omfattende renoveringer, byområder, bygninger i drift, enfamiliehuse og portefølje. 

Proces

En uddannet auditor, typisk fra et ingeniør- eller arkitektfirma, står for det meste af certificeringen. DK-GBC står for kvalitetskontrol. DGNB-systemet består af manualer, der beskriver kravene til de typer af certificeringer, der kan udføres. Der er stor forskel på processens varighed, afhængigt af byggeriets type. Normalt foretages certificering dog umiddelbart efter aflevering.

Om certificeringen

FSC er en international certificeringsordning til bæredygtig skovdrift og mærkning til træ, papir og andre skovbaserede materialer. FSC blev etableret i 1993 og står for Forest Stewardship Council®. Certificeringsordningen blev grundlagt på initiativ fra skovejere, virksomheder, menneskerettighedsgrupper og miljøorganisationer fra hele verden.

Køber man produkter med et FSC-mærke på, så ved man, at træet kommer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder som fx genbrug. I en FSC-certificeret skov er det vidst, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC, at skoven drives med respekt for dyr, biodiversitet, lokalsamfund og skovarbejderne. FSC bakkes op af anerkendte internationale og lokale miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove og virksomheder fra hele verden.

FSC har tre mærker: ‘FSC 100%’  når alle produktets træ- og skovbaserede materialer kommer fra FSC-certificerede skove, ‘FSC Recycled’ når al træ eller papir i produktet stammer fra genanvendte materialer, og ‘FSC Mix’, når produktets skovbaserede materialer består af en eller flere af følgende materialer: FSC-certificeret træ, genanvendt materiale og lovligt og kontrolleret træ.

Hvad kan certificeres?

Alle typer produkter af træfibre og skovbaserede materialer som gulve, terrasser, papir, tryksager, gummi, bambus, grillkul, isolering, møbler, smykker og emballager.

Proces

Certificering sker igennem et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, ved fremvisning af relevant dokumentation. Certificeringsorganet/gruppeadministratoren vil foretage en årlig revision. En FSC-certificering er gyldig i fem år og derefter vil virksomheden skulle certificeres på ny.

Hvis en virksomhed sælger færdige FSC-certificerede produkter mærket med FSC’s produktmærke og/eller anvender FSC-mærkede produkter internt, kan den nøjes med en FSC-varemærkelicens. Med en FSC-varemærkelicens kan virksomheden bruge FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet) i markedsføring og kommunikation af FSC-mærkede produkter. Licensen kan både bruges til salg og brug af mærkede produkter. En varemærkelicens udstedes typisk til en butik eller webshop.

Om certificeringen

Global Recycled Standard, også kendt som GRS, blev udviklet i 2008, og er siden 2011 varetaget af Textile Exchange – herunder også andre certificeringsordninger. GRS er en international, frivillig produktstandard der stiller krav til tredjepartscertificering af genanvendt indhold. Hovedformålet med GRS er at øge anvendelsen af genbrugte materialer i produkter og dermed skåne miljøet. GRS er beregnet til at opfylde behovene hos virksomheder, der ønsker at verificere det genbrugte indhold af deres produkter, og samtidig verificere de sociale, miljømæssige og kemiske praksisser i deres produktion. Det betyder at certifikatet ligeledes sikrer gode arbejdsvilkår ift. løn, arbejdstimer, helbred, sikkerhed og sikrer at der ikke anvendes børnearbejde.

Hvad kan certificeres?

GRS er beregnet til brug for ethvert produkt der indeholder mindst 20% genbrugsmateriale.

Proces

Der er to former for GRS-certificering:  Brand & forhandlercertificering, og certificering af en virksomheds forsyningskæde. Sidstnævnte er oplagt hvis man ønsker sine vare- og materialestrømme certificeret, som indgår i virksomheden. Dette kræver dog at man også kan dokumentere de underleverandørernes forhold, for at de kan vurderes i en helhedsanalyse om at efterleve kravene til GRS-certificering. For begge former gælder, at hvert produktionstrin skal være certificeret, begyndende ved genbrugsfasen til den sidste sælger i den endelige B2B-transaktion. Men selve processen for certificering er ens for begge former.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

VoresBæredygtighed

Vi beretter om nyeste tendenser indenfor bæredygtighed, bringer artikler fra egen hånd og fortæller historier om bæredygtig udvikling i praksis. ​