fbpx

Login

CERTIFICERINGER

Certificeringer og Mærkninger

Her finder I et overblik over de mange mærkninger og certificeringer, der er inden for bæredygtighed. Certificeringer kan være en jungle at finde rundt i, og vores ambition er, at være det landkort jeres virksomhed skal bruge for at finde rundt.

Al information er indhentet og godkendt af de enkelte ordninger, med Voresbæredygtighed.dk som afsender på informationen. 

 

Du skal være logget ind for at se dette indhold.

Allerede medlem? Log ind her.

Nøglehulsmærket

Om mærkningen

Nøglehulsmærket er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris officielle ernæringsmærke etableret i 2009 med egen lovbekendtgørelse. Mærket er tiltænkt at gøre det enkelt for forbrugere og borgere at træffe et sundere valg i indkøbssituationen.

Fødevarer med Nøglehulsmærket lever op til et eller flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre og gør det nemmere at leve efter de officielle kostråd. Det findes i både grønt og sort, dog er der ingen forskel i brugen af farverne, men det er et registreret varemærke, hvilket betyder at der er krav til mærkets udseende.

Hvad kan mærkes?

Fødevarer som mælk, yoghurt, olie, fisk, kylling, frugt, bær, grøntsager, brød, mysli, pasta, mel og færdigretter.

Omkostninger

Mærkningen er gratis og det er frivilligt for producenten at gøre bruge mærket.

Proces

Det er producenten af det pågældende produkt, der har ansvaret for, at reglerne overholdes. På Retsinformation kan man finde frem til bekendtgørelsen og vejledningen for Nøglehulsmærket, som er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Overordnet er kriterierne fastsat ud fra, hvad der er relevant for den enkelte fødevaregruppe, og ud fra fødevaregruppens betydning for kosten. Der er eksempelvis kriterier for følgende: højeste mængde af fedt, salt, sukker, og mættede fedtsyrer, samt mindste mængde af kostfibre og fuldkorn. Alle steder, hvor der i vejledningen er henvist til en fødevaregruppe, skal alle kriterierne for gruppen være overholdt, hvis Nøglehullet anvendes. Det er vigtigt, at producenten sætter sig ind i kriterierne, og sørger for, at de er overholdt.

Fairtrade

Om certificeringen

Mærket er et internationalt mærke for fair trade, hvilket betyder retfærdig handel. Ideen bag mærket er, at de, der producerer varen, er sikret bedre priser, gode arbejdsforhold og vilkår blandt verden fattigste. Helt konkret har mærknings- ordningen forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet. Det er FLOCERT som står for den uafhængige certificering af producenter og virksomheder efter Fairtrades standarder, og de er ISO17065-akkrediteret, hvilket er den førende kvalitets- standard for certificeringsorganisationer.

Hvad kan certificeres?

Varer som kakao, kaffe, bananer og tøj, der er handlet og produceret jf. Fairtrades standarder kan få Fairtrade mærket.

Omkostninger

Certificerede organisationer skal betale FLOCERT et certificeringsgebyr og yderligere et årligt gebyr for auditering og for fortsat at være certificeret.  Licenserede organisationer betaler kun en afgift af deres salg af Fairtrade-mærkede produkter.

Proces

Man indsender en digital ansøgningsblanket, hvorefter man får en fysisk auditering af de produkter der skal certificeres. Efter vellykket auditering og godkendelse af certificering, starter en treårig certificerings cyklus. I løbet af denne tid vil der forekomme op til to kontrolbesøg udført af FLOCERT. Kontrollen baseres på overvågning af rutine data, modtagne og indbetalte beløb og hele organisationens opsætning. Udover almindelige kontrolbesøg kan FLOCERT udføre uanmeldte besøg, hvis der er indikationer på yderligere risici. I slutningen af den treårige periode vil der gennemføres en fornyelsesauditering som også udstedes af FLOCERT for at kunne få udstedt et nyt certifikat, og sådan fortsætter det på en treårig periode ad gangen.

EKOenergy

Om mærkningen

EKOenergy-mærket blev etableret i Finland i 2013, som et initiativ fra den finske naturbeskyttelsesforening. Det er støttet af et internationalt netværk af ngo’er. EKOenergy er et globalt non-profit miljømærke for vedvarende energi (vedvarende el, gas og varme). Mærket garanterer forbrugerne, at deres energi kommer fra vedvarende energianlæg, der opfylder bæredygtighedskriterier godkendt af miljøorganisationer. F.eks. vindkraft fra møller uden for vigtige fugleområder eller vandkraft fra anlæg med funktionelle fiskepassager. Forbrugere af EKOenergy-mærket energi bidrager også til yderligere klimaindsats. For hver MWh EKOenergy går 0,10 € til vedvarende energiprojekter i udviklingslande, og forbrugere af EKOenergy støtter også internationale kampagner for at fremme vedvarende energi.

Miljømærket er et værktøj til at bidrage til flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling (som bekræftet i en publikation fra UN DESA). Standarder som Greenhouse Gas Protocol, Svanen (Svanen) og LEED samt organisationer som CDP og RE100 kalder EKOenergy for en god løsning for virksomheder, der ønsker at tage et ekstra skridt.

Hvad kan mærkes?

EKOenergy er et miljømærke for:

 • bæredygtigt produceret vedvarende elektricitet (som vind, sol, geotermisk energi, vandkraft, havenergi og bioenergi)
 • vedvarende gas (gas fra bioenergi og gas fra forgasning af vedvarende elektricitet).
 • vedvarende varme.


Logoet er altid knyttet til en forbrugt MWh energi, aldrig til en virksomhed eller en produktionsinstallation.

Omkostninger

EKOenergy-miljømærket står ikke alene. Det er altid forbundet med en MWh vedvarende energi. Fra forbrugerens perspektiv er EKOenergys omkostninger en del af energiregningen. EKOenergys licensafgift og bidragene til EKOenergys Klimafond og Miljøfond består af et fast bidrag pr. MWh (i alt 0,18 €/MWh i de fleste tilfælde) og betales af licenserede energiselskaber samt licenserede energitjenesteudbydere. Forbrugere kommer normalt ikke i direkte kontakt med EKOenergys sekretariat, men får EKOenergy-miljømærket energi gennem en af ​​EKOenergys licenstagere.

Proces

Kriterier angivet på deres hjemmeside, opfylder man disse kan man efterfølgende udfylde en licensaftale og indsende den til EKOenergy. Denne aftale vil vurderes og energitjenesteudbyderen en revidering fra EKOenergy om validiteten af den vedvarende energikilde. Lever man op til kriterierne får man lov til at benytte mærket i markedsføring. En gang om året tilrettelægges der fra EKOenergy en revision af udbyderen. Her vurderes alle de data der tidligere er kontrolleret eller certificeret af offentlige myndigheder eller pålidelige tredjepartscertificeringer – da EKOenergy ikke selv foretager fysisk revidering og indsamling af data, men baserer det på valid data fra en tredjepartscertificering.

Astma Allergi Danmark

Om certificeringen

Den Blå Krans  og Asthma Allergy Nordic er to allergimærker etableret i 1976, der har til formål at gøre det lettere og mere tilgængeligt at vælge allergivenlige produkter. Det hjælper de forbrugere der ønsker at forebygge allergi, og så hjælper det de mennesker der allerede har allergi. Mærket er drevet af patientforeningen Astma-Allergi Danmark, og selve mærket hver enkelt produkt ift. dets allergirisiko til forbrugere og patienter, for at nedbringe hudlidelser.

De har opstillet kriterier inden for alle produkttyper, herunder bl.a. vaske- og rengøringsprodukter. Godkendelse til certificeringen er baseret på en helhedsvurdering af produktets recept af indholdsstoffer og sammensætning med betydning for allergi. 

Hvad kan certificeres?

Plejeprodukter, makeup, vaske- og rengøringsmidler, hygiejne- og tissue produkter, maling og dyner. For Asthma Allergy Nordic også luftrensere.

Omkostninger

Afgiften til Den Blå Krans afhænger af licenstagerens årlige omsætning efter et trappesystem. Er omsætningen under 10 millioner betales der 0,7% til mærket, mellem 10 og 20 millioner i omsætning betales der 0,5%, og over 20 millioner i omsætning betaler man 0,2%. Årsafgiften ligger mellem 15.000 og 350.000 kr. (anno 2021) og har man omsætning uden for Norden er afgiften også 0,5%.

For Asthma Allergy Nordic er procentsatsen for kosmetik, pleje, vaske/rengøring og tissue og hygiejne:  0,5% med en minimumsafgift på 1500 EUR af max afgift på 50.000 EUR for hvert land i Norden. For andre produkter er afgiften: 1% med en minimumsafgift på 1500 EUR of max afgift på 50.000 EUR for hvert land i Norden. Uden for Norden er den 0,2% med en min. afgift på 1.500 EUR og en max på 30.000 EUR for hele markedet udenfor Norden.

Proces

Processen er opdelt i tre dele: ansøgning, produktvurdering og godkendelse. I selve ansøgningen skal man udfylde et produktskema samt indsende relevant dokumentation på bl.a. recept. Her skal man tillægge noget tid til at opsøge og angive fuld information om produktformuleringen, altså alle stoffer i alle materialerne, og eventuelle illustrationer til udseendet og opsætning af produktet.

Herefter er vurderingstiden ca. 2 uger til enklere ansøgninger, som produkter for personlig pleje, og 2-4 uger til mere komplekse ansøgninger såsom bleer. Det er svært at estimere og den dialog tager ordningen med potentielle ansøgere. Det der ofte tager tid er, at virksomheden skal indhente data fra sine leverandører og underleverandører. Herefter kan produktet vurderes og eventuelt godkendes til certificeringen.

AllergyCertified

Om certificeringen

AllergyCertified er etableret i 2014 og arbejder med at nedbringe kontaktallergi over hele verden. Det er et dansk mærke med et mål om at blive internationalt anerkendt. Certificeringen vurderer alt indhold af et produkts allergener og mindsker sandsynligheden for at få allergi ved hudkontakt med produktet.

Godkendelse baserer sig både på nogle faste kriterier, men også en klinisk vurdering af produktet i form af indholdet af ingredienser, koncentrationer og urenheder i råvarerne.

Mærket er relativt nyt men arbejder med et specifikt mål om at nedbringe allergi internationalt. Derfor har de opbygget mærket udelukkende omkring gennemsigtighed af deres arbejde, og offentliggørelse af de produkter der testes for og hvordan de bliver testet. 

Hvad kan certificeres?

Cremer, neglelak, makeup, shampoo, tekstilvask, opvaskemidler, maling, briller, hygiejneprodukter, tøj, legetøj og andre produkter der indeholder kemiske ingredienser, som kan komme i berøring med huden. 

Omkostninger

En certificering koster 3600 kr. (anno 2021). Desuden, når man bruger AllergyCertified mærket, betaler man 0,4 procent af den omsætning, man har på de certificerede produkter. 

Proces

Første led i processen består i at udfylde ansøgningsformular, hvori man også skal angive det/de produkter der skal certificeres. For at blive certificeret skal produkterne risikovurderes. Til det skal der bruges alle tilgængelige oplysninger om 100% sammensætning af de anvendte råvarer og urenheder i produkterne, som skal vedhæftes i ansøgning. Herefter kan der forekomme krav om laboratorietest hvis produktet indeholder stoffer der kan afgive eksempelvis nikkel, kobolt, formaldehyd mm.

Det kan tage op til tre uger, før man får besked om produkterne kan certificeres eller ej. Hvis man har spørgsmål til certificeringsprocessen eller kriterierne for godkendelse kan man kontakte deres toksikolog direkte.

Certificeringen gælder indtil kontrakten opsiges af enten kunden eller AllergyCertified, som også laver løbende stikprøvekontrol med de certificerede produkter og holder løbende øje med de stoffer som tillades, såfremt der kommer ny viden om stoffet, kontaktes kunden.

B Corporation

Om certificeringen

B Corp står for Benefit Corporation og er etableret i USA i 2006. Det er en global bevægelse for alle typer af virksomheder, der med titlen B Corp ønsker at arbejde mere bæredygtigt og skabe succes inden for sociale forandringer, miljømæssige præstationer, gennemsigtighed og ansvarlighed.

De tror overordnet set på et godt selskab og en tro på, at virksomheder er den mest kraftfulde drivkraft til at skabe forandring i verden. Kun 22 danske virksomheder er i dag B Corp certificeret, og omfatter hele virksomhedens bidrag til bæredygtig omstilling, og derfor ikke udelukkende som enkelt produktlinje for den enkelte virksomhed.

Hvad kan certificeres?

Alle typer virksomheder og deres forretningsområder. I Danmark er flere af dem virksomheder der fremstiller modetøj, møbler, fødevarer, rådgivning, digitale løsninger og undervisning.

Omkostninger

Der betales en årsafgift til B Corp for certificering, brug af mærket og medlemsservice som ligger mellem 3750-375.000 kr. efter virksomhedens omsætning.

Proces

Længden af certificeringsprocessen varierer baseret på en virksomheds størrelse og kompleksitet. Selve verifikationsprocessen for at færdiggøre en virksomheds egnethed til certificeringen, tager typisk mellem et par uger til et par måneder.

Store multinationale virksomheder eller virksomheder med mange beslægtede enheder bør forvente en længere proces. Anno 2021 er der stigende interesse for B Corp certificeringen, og derfor kan ansøgningsprocessen tage fra 6-10 måneder at fuldføre.

Bio Siegel

Om certificeringen

BIO er det officielle tyske økologimærke, som det tyske fødevareministerium står bag og etablerede i 2001. Mærket er baseret på selve EUs Økologiforordning.

Med mærket er man sikret, at produktet man køber overholder EU-regler for økologiske fødevarer. Selve certificeringen og kontrollen af mærket er uddelegeret til private certificeringsorganisationer, og det kan anvendes på alle økologiske fødevarer – også fra udlandet når kontrollen er foretaget i Tyskland.

Hvad kan certificeres?

Landbrugsprodukter, heriblandt kød, mælkeprodukter, æg, kornprodukter, brød, morgenmadsprodukter, grøntsager, frugt, bær og honning.

Omkostninger

Der er udgifter til ekstern certificering, og ellers ingen oplysninger om omkostninger for brug af mærket.

Proces

Det fremgår ikke hvor længe certificeringsprocessen tager fra ansøgning til godkendt certificering. Der er dog forskel på processen, afhængigt af om man er producent, om der er tale om et specifikt produkt, om man er importør eller om man arbejder med forplejning.

Brugen af miljømærket fordrer lovgivning om underretningsforpligtelse til organisationen, samtidig være i overensstemmelse med gældende EU lovgivning. Processen kan tage ekstra tid hvis man har produkter der skal testes ved indsendelse af prøve.

Cradle to Cradle

Om certificeringen

Cradle to Cradle Certified® er en international tredjepartsverificeret produktcertificering, der bygger på et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. Ved en Cradle to Cradle certificering vurderes produkt/produktgruppe og fremstillingsproces inden for fem kategorier med krav til sundhed, cirkulær økonomi, klima, miljø og social retfærdighed.Produkter kan mærkes på fire niveauer: Bronze, Sølv, Guld og Platin, og producenten er forpligtet til at dokumentere forbedringer ved at recertificere hvert andet år.  1. juli 2021 trådte en revideret produktstandard version 4.0 i kraft.

Hvad kan certificeres?

Næsten alle typer non-food produkter som legetøj, boligartikler, møbler, tryksager, rengøringsmidler, tekstiler, byggematerialer, råmaterialer, kemikalier og emballager. 

Omkostninger

Man skal samarbejde med en akkrediteret assessor, der vurderer produkt og processer og udarbejder vurderingsrapport. Prisen varierer alt efter antallet af stoffer i de materialer, som produktet består af, antallet og placering af produktionssteder, og hvilket certificeringsniveau man stiler efter at opnå. Dertil kommer et ansøgningsgebyr og en årlig ydelse, som betales til Cradle to Cradle Products Innovation Institute, der auditerer vurderingsrapporten og gennemfører certificeringen. Både vurdering og certificering er således tredjepartsverificeret. Se den aktuelle prisliste for ansøgningsgebyrer nederst på siden.

Proces

Man skal sætte tid af til at indsamle data og dokumentation om produktet og produktionsprocesser fra underleverandører, produktionsted(er) og egen database. Indsamling af materialedata fra underleverandører foretages normalt af den akkrediterede assessor. Den samlede certificeringsproces tager typisk 6-10 måneder afhængig af, hvor komplekst produktet og forsyningskæden er, og hvor længe eventuelle underleverandører er om at svare. Assessoren skal besøge produktionsstedet for at gennemgå fremstillingsprocessen.  Ved re-certificering hvert andet år opdateres data, og der evalueres på fremskridt og optimeringsstrategier for produktet.

DS 49001

Om certificeringen

DS står for Dansk Standard. Standarden DS 49001 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar – Kravbeskrivelse blev udgivet i 2011, og bygger på den internationale standard ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar. DS 49001 er den danske certificérbare pendant til ISO 26000.

DS 49001 er en ledelsessystem-standard, som kan anvendes til at etablere en systematisk tilgang til arbejdet med CSR i virksomheden. DS 49001 kan give inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af virksomhedens indsats. Hvis man ønsker verifikation af dette, kan man vælge at blive certificeret af 3. part. En certificering betyder, at et uvildigt certificeringsorgan gennemgår virksomhedens processer og opfyldelse af kravene i standarden.

Der findes en række certificeringsorganisationer der tilbyder certificering efter standarden. DS 49001 stiller bl.a. krav om, at der arbejdes med CSR-politikker og mål, samt at der skal ske løbende forbedringer i virksomheden. Standarden understøtter desuden organisationens arbejde med FNs verdensmål. Se evt. Dansk Standards hjemmeside for yderligere informationer. Der er udarbejdet en gratis step-for-step guide til CSR, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Hvad kan certificeres?

Alle typer virksomheder og organisationer. 

Omkostninger

Standarden  kan købes i webshoppen på Dansk Standard’s hjemmeside for 847 kr. (anno 2021).

Proces

Man køber standarderne på Dansk Standards hjemmeside. Ønsker man at blive certificeret efter
DS 49001, kan man kontakte et certificeringsbureau. Dansk Standard er som organisation med til at etablere og vedligeholde standarderne, samt vejlede og konsultere virksomheder i at bruge standarden aktivt i virksomheden. Dansk Standard står ikke for selve certificeringen.

Demeter

Om certificeringen

Demeter er en certificeringsordning etableret i 1928 som verdens første, og er et internationalt kontrolmærke for biodynamisk landbrug og forarbejdnings- og handels- virksomheder. Demeterreglerne stiller strengere krav til dyrkning og forarbejdning samt markedsføring end de økologiske regler, og kravene kontrolleres i Danmark af Demeterforbundet. Der er under certificeringsordningen to mærker; ’blomsten’ og handelsmærket, som kan anvendes af de landbrug, virksomheder og forhandlere, der er Demeter-godkendt, og må bruges i markedsføring af de produkter, der er godkendt. 

Demeter-godkendelse kan kun opnås, når de økologiske regler er opfyldt.

Hvad kan certificeres?

Alle typer råvarer til fødevarer og foderstoffer. Derudover kan forarbejdede produkter inden for fødevarer (f.eks. brød, saft, vin, mælkeprodukter, kødprodukter, babymad) samt tekstiler og produkter til personlig pleje også certificeres.

Omkostninger

Afgiften for certificeringen varierer afhængigt af det pågældende land, hvori certificeringen varetages. Selve afgifterne er ikke angivet, men de er tilgængelige ved henvendelse til Demeterforbundet på mail biodynamisk@mail.tele.dk

Proces

For landbrug tager det normalt tre år at konvertere fuldt ud til Demeter-status. Hvis bedriften har været certificeret økologisk i tre år eller mere, kan processen være kortere. For producenter af produkter kan konverteringen ske relativt hurtigt, når man kan dokumentere, at man har alle processerne på plads for at sikre adskillelse og sporbarhed samt råvarer og behandlingsmetoder, der opfylder Demeter-reglerne.

En opdateret liste over Demetergodkendte landbrug og virksomheder i Danmark kan ses på www.demeter.dk under hhv. Avlerliste og Forhandlere

Det Økologiske Spisemærke

Om mærkningen

Det Økologiske Spisemærke er en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder, etableret i 2009. Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder der er registreret i Smiley-ordningen kan få Det Økologiske Spisemærke. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; bronze, sølv og guld, som viser hvor stor en procentdel af de indkøbte fødevarer der er økologiske i opdelingerne; 90-100% (guld), 60-90% (sølv) og 30-60% (bronze). 

Hvad kan mærkes?

Spisemærket kan anvendes af alle professionelle køkkener, herunder private samt offentlige restauranter, kantiner og køkkener, samt hoteller, kroer, daginstitutioner og cafeer.

Omkostninger

Mærkningen er gratis for spisesteder.

Proces

Ansøgning foregår gennem hjemmesidens ansøgningsformular, hvor det kræver spisestedets fakturaer og opgørelser fra sine leverandører de tre sidste aktive måneder. Opgørelsen laves på baggrund af de indkøbte føde- og drikkevarer i køkkenet, derfor skal man udfylde et øko-regnskab så der ud fra dette kan der  udregnes en økologiprocent. Selve ansøgningen til Det Økologiske Spisemærke foregår online via Fødevarestyrelsen’s hjemmeside. På hjemmesiden bliver du guidet gennem, hvordan du sender ansøgningen med dit regnskab vedhæftet.  Når det er udfyldt til Fødevarestyrelsen, går der 2-4 uger, inden det er blevet behandlet færdigt. Først når man har modtaget sin registrering som bruger af Det Økologisk Spisemærke fra Fødevarestyrelsen skal man løbende opgøre økologi-procenten minimum hver 3. måned. Fødevarekontrollen kommer ligeledes på tilsyn én gang om året ved et almindeligt kontrolbesøg .

Find materialer til at printe og bruge til online markedsføring under fanen “Hent materialer” eller “Design materialer”. Alle fysiske materialer bestilles via webshoppen hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

DGNB

Om certificeringen

DGNB er en bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder. Ordningen blev taget i brug i Tyskland i 2008, og er i 2013 tilpasset kommende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri. DGNB bygger på den tilgang til bæredygtighed, som blev lanceret med Brundtland-rapporten, hvor man ser på miljømæssig, økonomiskog social bæredygtighed.. Et centralst element i DGNB er livscyklusvurderinger (LCA), hvor man afdækker klima- og miljøpåvirkning i hele værdikæden fra råstofudvinding til nedrivning og bortskaffelse. Hele 49 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra sølv til platin niveau. Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for certificeringen i Danmark. 

Hvad kan certificeres?

Byggeprocesser der omfatter projekter som nye bygninger og omfattende renoveringer, byområder, bygninger i drift, enfamiliehuse og portefølje. 

Omkostninger

Selve DGNB-certificeringen er forbundet med to primære udgifter: udgifter til rådgivning, og et certificeringsgebyr der dækker omkostninger forbundet med certificeringsprocessen. Der er stor forskel på priserne som afhænger både af projektets størrelse og type, ambitionsniveauet og områdets fysiske størrelse.

Proces

En uddannet auditor, typisk fra et ingeniør- eller arkitektfirma, står for det meste af certificeringen. DK-GBC står for kvalitetskontrol.. DGNB-systemet består af manualer, der beskriver kravene til de typer af certificeringer, der kan udføres. Der er stor forskel på processens varighed, afhængigt af byggeriets type. Normalt foretages certificering dog umiddelbart efter aflevering.

FSC®

Om certificeringen

FSC er en international certificeringsordning til bæredygtig skovdrift og mærkning til træ, papir og andre skovbaserede materialer. FSC blev etableret i 1993 og står for Forest Stewardship Council®. Certificeringsordningen blev grundlagt på initiativ fra skovejere, virksomheder, menneskerettighedsgrupper og miljøorganisationer fra hele verden.

Køber man produkter med et FSC-mærke på, så ved man, at træet kommer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder som fx genbrug. I en FSC-certificeret skov er det vidst, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC, at skoven drives med respekt for dyr, biodiversitet, lokalsamfund og skovarbejderne. FSC bakkes op af anerkendte internationale og lokale miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove og virksomheder fra hele verden.

FSC har tre mærker: ‘FSC 100%’  når alle produktets træ- og skovbaserede materialer kommer fra FSC-certificerede skove, ‘FSC Recycled’ når al træ eller papir i produktet stammer fra genanvendte materialer, og ‘FSC Mix’, når produktets skovbaserede materialer består af en eller flere af følgende materialer: FSC-certificeret træ, genanvendt materiale og lovligt og kontrolleret træ.

Hvad kan certificeres?

Alle typer produkter af træfibre og skovbaserede materialer som gulve, terrasser, papir, tryksager, gummi, bambus, grillkul, isolering, møbler, smykker og emballager.

Omkostninger

Skønsmæssigt koster det mellem 8.500 og 25.000 kroner årligt at blive FSC-CoC-certificeret og opretholde et FSC-certifikat for rigtig mange danske virksomheder. Udgiften betales til det eksterne certificeringsorgan eller den gruppeadministrator, som udsteder og kontrollerer certifikatet.

Udover prisen for selve certificeringen opkræver FSC International årligt en certificeringsafgift, som baseres på virksomhedens totale skovbaserede omsætning. FSC International bruger afgiftsmidlerne til at vedligeholde, udvikle og forbedre FSC-standarderne, udbrede certificering i skovene og leverandørkæderne, igangsætte markedsføringsinitiativer, lave varemærkebeskyttelse, støtte de nationale FSC-kontorer med videre.

Proces

Forløbet for certificering er typisk opdelt i følgende proces: 

 1. Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator (gruppecertificering).
 2. Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.
 3. Udarbejd og implementer en CoC-procedure
  Med udgangspunkt i den gældende CoC-standard skal man udarbejde en skriftlig procedure, som beskriver, hvordan virksomheden overholder FSC’s CoC-krav. Efterfølgende skal proceduren implementeres virksomheden gennem oplæring af ansatte, evt. tilretning af eksisterende arbejdsgange og systemer samt andre tiltag.
 4. Evaluering
  Certificeringsorganet/gruppeadministratoren besøger virksomheden og foretager en evaluering for at vurdere, om der leves op til FSC’s CoC-krav.
 5. Evalueringsrapport
  Certificeringsorganet/gruppeadministratoren udarbejder en rapport, som er baseret på evalueringen. Med udgangspunkt i denne afgøres det, om virksomheden kan blive FSC-certificeret.
 6. Certificering
  Hvis beslutningen er positiv, modtager virksomheden et FSC-certifikat. 

 

Certificeringsorganet/gruppeadministratoren vil foretage en årlig revision. En FSC-certificering er gyldig i fem år og derefter vil virksomheden skulle certificeres på ny (hovedrevision).

Hvis en virksomhed sælger færdige FSC-certificerede produkter mærket med FSC’s produktmærke og/eller anvender FSC-mærkede produkter internt, kan den nøjes med en FSC-varemærkelicens. Med en FSC-varemærkelicens kan virksomheden bruge FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet) i markedsføring og kommunikation af FSC-mærkede produkter. Licensen kan både bruges til salg og brug af mærkede produkter. En varemærkelicens udstedes typisk til en butik eller webshop.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Vores bæredygtighed

Vores nyhedsbrev udkommer 2-3 gange om året. I nyhedsbrevet beretter vi om nyeste tendenser indenfor bæredygtighed, bringer artikler fra egen hånd og fortæller historier om bæredygtig udvikling i praksis. ​