fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Voresbæredygtighed.dk

Handelsbetingelser for Voresbæredygtighed.dk

Uperfekt Proces
Mallinggårdsvej 5
8340 Malling
TLF: +4561668263
CVR: 42356034

Generelt

Voresbæredygtighed.dk er udviklet af de to virksomheder Uperfekt Proces og bæredygtig nu.

Nedenstående handelsbetingelser kan ændres af med en (1) måneds varsel, såfremt alle brugere notificeres via hjemmesiden eller via e-mail.

Voresbæredygtighed.dk stiller en abonnementbaseret online tjeneste til rådighed på www.voresbæredygtighed.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Uperfekt Proces.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Uperfekt Proces og én fysisk person eller virksomhed (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Uperfekt Proces vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Uperfekt Proces.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Voresbæredygtighed.dks tjenester bestemt ved bestilling.

Tjenestens Basis-medlemskab giver adgang til, at Brugeren kan tilgå information under hjemmesidens menupunkt ”Kom i gang”, hvor der ligger en række forskellige indsatsområder, der alle er koblet til FNs Verdensmål. Under hvert indsatsområde præsenterer og linker vi til en række forskellige leverandører og samarbejdspartnere, der kan hjælpe med de bæredygtige løsninger og produkter.

Tjenestens Kombi-medlemskab giver ligeledes adgang til, at Brugeren kan tilgå informationen under hjemmesidens menupunkt ”Kom i gang”. Derudover køber man også 5 timers rådgivning hos en af Voresbæredygtighed.dks stiftere – Uperfekt Proces eller bæredygtig nu.

Tjenestens Komplet-medlemskab giver ligeledes adgang til, at Brugeren kan tilgå informationen under hjemmesidens menupunkt ”Kom i gang”. Derudover indgår der også dialog om et samarbejde med Uperfekt Proces eller/og bæredygtig nu, der kræver mere end de 5 timers rådgivning i Kombi-medlemskabet. Prisen på dette forløb aftales individuelt efter omfang.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på www.voresbæredygtighed.dk.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Uperfekt Proces samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Et abonnement løber ét år, og betaling sker forud for hver ny abonnementsperiode.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Uperfekt Proces tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Ved for sen betaling tilskrives renter på 1% pr. overskredet dag.

Tilpasninger og ændringer

Uperfekt Proces forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen, og evt. opsigelse af abonnement skal ske efter de almindelige betingelser for Opsigelse af abonnement. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til Vores Bæredygtighed via kontakt@voresbæredygtighed.dk. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Opsigelse af abonnement skal ske seneste 14 dage, inden betaling for ny abonnementsperiode.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort eller via fakturering, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb,  hvorfor der ikke sker en evt. tilbagebetaling af allerede betalt abonnement. I vil efter opsigelse ikke betale for yderligere perioder.

Betalingsformer

Uperfekt Proces modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Betaling vil blive trukket på din konto, når du har oprettet dig som bruger på Voresbæredygtighed.dk, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Voresbæredygtighed.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder, at data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Voresbæredygtighed.dk bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Ansvar

Voresbæredygtighed.dk er udelukkende en formidlingsportal, hvor vi formidler viden og leverandører, og vi tager således ikke ansvar for, om de leverandører, der ligger på siden, er oprigtige i deres egen fortælling om, hvorvidt de er bæredygtige eller ej. Det er altså leverandørernes eget ansvar, at de kommunikerer korrekt i forhold til de regler og love der gælder inden for markedsføring af deres type af produkter.

Vi tager ikke ansvar for, om produkter eller løsninger, som virksomheder handler hos de leverandører, der ligger på vores hjemmeside, rent faktisk lever op til den beskrivelse, som leverandørerne giver deres egne produkter eller løsninger.

Vi tager ikke ansvar for, hvilken kvalitet leverandørernes produkter eller løsninger har.

Det er derfor på eget ansvar, at virksomheder vælger at følge vores hjemmeside og handle ved de leverandører, vi linker til på siden.

Hos Voresbæredygtighed.dk efterstræber vi, at alle de leverandører, vi har på portalen, arbejder hen imod udelukkende eller overvejende at have bæredygtige produkter og løsninger. Nogle af leverandørerne vil være dokumenteret bæredygtige, hvor andre selv står inde for deres produkter, løsninger og processer.

Vi har kontaktet leverandørerne med det udgangspunkt, at vi skal samle så mange leverandører som muligt, der tilbyder produkter og løsninger, der er bedre for klima og mennesker, end virksomheder, der tilbyder tilsvarende produkter og løsninger med større belastning af klima og mennesker. Vi har således fravalgt potentielle leverandører, hvor vi har vurderet, at de ikke er langt nok i deres bestræbelser på at blive bæredygtige.

Det er vores ansvar at tage kontakt til leverandører, hvis vi opdager, at en eller flere af de leverandører, vi linker til på hjemmesiden, ikke lever op til deres ansvar. Vi vil således indgå i dialog med dem for at finde en løsning.

Fortrydelsesret og reklamation

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Er du privat forbruger, giver vi 14 dages fuld fortrydelsesret på dit køb. Perioden starter den dag, du opretter dig som bruger på Voresbæredygtighed.dk.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 dage efter brugeren er oprettet og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail kontakt@voresbæredygtighed.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på. I modsat fald taber Brugeren retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse given inden for to måneder er rettidig. Der henvises endvidere til købelovens bestemmelse om reklamation.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Voresbæredygtighed.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn

. Adresse

. Telefonnummer

. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Uperfekt Proces og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Uperfekt Proces har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Uperfekt Proces er: Marie Bergh Lødrup

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Uperfekt Proces har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@voresbæredygtighed.dk.

Cookies

På www.voresbæredygtighed.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.voresbæredygtighed.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Vores Bæredygtigheds hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:

https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: kontakt@voresbæredygtighed.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Vores bæredygtighed

Vores nyhedsbrev udkommer 2-3 gange om året. I nyhedsbrevet beretter vi om nyeste tendenser indenfor bæredygtighed, bringer artikler fra egen hånd og fortæller historier om bæredygtig udvikling i praksis. ​