fbpx

Om certificeringen

Global Recycled Standard, også kendt som GRS, blev udviklet i 2008, og er siden 2011 varetaget af Textile Exchange – herunder også andre certificeringsordninger. GRS er en international, frivillig produktstandard der stiller krav til tredjepartscertificering af genanvendt indhold. Hovedformålet med GRS er at øge anvendelsen af genbrugte materialer i produkter og dermed skåne miljøet. GRS er beregnet til at opfylde behovene hos virksomheder, der ønsker at verificere det genbrugte indhold af deres produkter, og samtidig verificere de sociale, miljømæssige og kemiske praksisser i deres produktion. Det betyder at certifikatet ligeledes sikrer gode arbejdsvilkår ift. løn, arbejdstimer, helbred, sikkerhed og sikrer at der ikke anvendes børnearbejde.

Hvad kan certificeres?

GRS er beregnet til brug for ethvert produkt der indeholder mindst 20% genbrugsmateriale.

Proces

Der er to former for GRS-certificering:  Brand & forhandlercertificering, og certificering af en virksomheds forsyningskæde. Sidstnævnte er oplagt hvis man ønsker sine vare- og materialestrømme certificeret, som indgår i virksomheden. Dette kræver dog at man også kan dokumentere de underleverandørernes forhold, for at de kan vurderes i en helhedsanalyse om at efterleve kravene til GRS-certificering. For begge former gælder, at hvert produktionstrin skal være certificeret, begyndende ved genbrugsfasen til den sidste sælger i den endelige B2B-transaktion. Men selve processen for certificering er ens for begge former.