fbpx

Om certificeringen

Demeter er en certificeringsordning etableret i 1928 som verdens første, og er et internationalt kontrolmærke for biodynamisk landbrug og forarbejdnings- og handels- virksomheder. Demeterreglerne stiller strengere krav til dyrkning og forarbejdning samt markedsføring end de økologiske regler, og kravene kontrolleres i Danmark af Demeterforbundet. Der er under certificeringsordningen to mærker; ’blomsten’ og handelsmærket, som kan anvendes af de landbrug, virksomheder og forhandlere, der er Demeter-godkendt, og må bruges i markedsføring af de produkter, der er godkendt. 

Demeter-godkendelse kan kun opnås, når de økologiske regler er opfyldt.

Hvad kan certificeres?

Alle typer råvarer til fødevarer og foderstoffer. Derudover kan forarbejdede produkter inden for fødevarer (f.eks. brød, saft, vin, mælkeprodukter, kødprodukter, babymad) samt tekstiler og produkter til personlig pleje også certificeres.

Proces

For landbrug tager det nogle år at konvertere fuldt ud til Demeter-status. Hvis bedriften har været certificeret økologisk i tre år eller mere, kan processen gøres kortere. For producenter af produkter kan konverteringen ske relativt hurtigt, når man kan dokumentere, at man har alle processerne på plads for at sikre adskillelse og sporbarhed samt råvarer og behandlingsmetoder, der opfylder Demeter-reglerne.