fbpx

Om certificeringen

DGNB er en bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder. Ordningen blev taget i brug i Tyskland i 2008, og er i 2013 tilpasset kommende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri. DGNB bygger på den tilgang til bæredygtighed, som blev lanceret med Brundtland-rapporten, hvor man ser på miljømæssig, økonomiskog social bæredygtighed.. Et centralst element i DGNB er livscyklusvurderinger (LCA), hvor man afdækker klima- og miljøpåvirkning i hele værdikæden fra råstofudvinding til nedrivning og bortskaffelse. Hele 49 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra sølv til platin niveau. Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for certificeringen i Danmark. 

Hvad kan certificeres?

Byggeprocesser der omfatter projekter som nye bygninger og omfattende renoveringer, byområder, bygninger i drift, enfamiliehuse og portefølje. 

Proces

En uddannet auditor, typisk fra et ingeniør- eller arkitektfirma, står for det meste af certificeringen. DK-GBC står for kvalitetskontrol. DGNB-systemet består af manualer, der beskriver kravene til de typer af certificeringer, der kan udføres. Der er stor forskel på processens varighed, afhængigt af byggeriets type. Normalt foretages certificering dog umiddelbart efter aflevering.