fbpx

Om mærkningen

EKOenergy-mærket blev etableret i Finland i 2013, som et initiativ fra den finske naturbeskyttelsesforening. Det er støttet af et internationalt netværk af ngo’er. EKOenergy er et globalt non-profit miljømærke for vedvarende energi (vedvarende el, gas og varme). Mærket garanterer forbrugerne, at deres energi kommer fra vedvarende energianlæg, der opfylder bæredygtighedskriterier godkendt af miljøorganisationer. F.eks. vindkraft fra møller uden for vigtige fugleområder eller vandkraft fra anlæg med funktionelle fiskepassager. Forbrugere af EKOenergy-mærket energi bidrager også til yderligere klimaindsats. For hver MWh EKOenergy går 0,10 € til vedvarende energiprojekter i udviklingslande, og forbrugere af EKOenergy støtter også internationale kampagner for at fremme vedvarende energi.

Miljømærket er et værktøj til at bidrage til flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling (som bekræftet i en publikation fra UN DESA). Standarder som Greenhouse Gas Protocol, Svanen (Svanen) og LEED samt organisationer som CDP og RE100 kalder EKOenergy for en god løsning for virksomheder, der ønsker at tage et ekstra skridt.

Hvad kan mærkes?

EKOenergy er et miljømærke for:

  • bæredygtigt produceret vedvarende elektricitet (som vind, sol, geotermisk energi, vandkraft, havenergi og bioenergi)
  • vedvarende gas (gas fra bioenergi og gas fra forgasning af vedvarende elektricitet).
  • vedvarende varme.


Logoet er altid knyttet til en forbrugt MWh energi, aldrig til en virksomhed eller en produktionsinstallation.

Proces

Kriterier for certificering er angivet af EKOenergy. Opfylder man disse kan man efterfølgende udfylde en licensaftale og indsende den. Denne aftale vil vurderes og energitjenesteudbyderen en revidering fra EKOenergy om validiteten af den vedvarende energikilde. Lever man op til kriterierne får man lov til at benytte mærket i markedsføring. En gang om året tilrettelægges der fra EKOenergy en revision af udbyderen. Her vurderes alle de data der tidligere er kontrolleret eller certificeret af offentlige myndigheder eller pålidelige tredjepartscertificeringer – da EKOenergy ikke selv foretager fysisk revidering og indsamling af data, men baserer det på valid data fra en tredjepartscertificering.